Špalíková dlažba


Krůček do historie podlah pro interiér a exteriér

Dřevěná špalíková dlažba byla v naší republice známým a užívaným stavebním materiálem. Stále můžeme jejich pozůstatky najít ve starých průchodech,pasážích, průjezdech,stájích,hospodářských budovách i výrobních halách některých podniků.

S rozvojem průmyslu a nových technologií naše okolí postupně ovládl beton a to i tam, kde by užití přírodního materiálu bylo vzhledem k jeho vlastnostem daleko vhodnější. Obnovení výroby a následné rozšíření dřevěné špalíkové dlažby na příhodná místa je otázkou informovanosti, přesvědčení a dostupnosti.

Materiál pro třetí tisíciletí

Jako nejvýhodnější se jeví instalovat dřevo všude tam, fotokde jsou požadavky na dobré elastomechanické a tepelněizolační vlastnosti, tlumení hluku a prašnosti, elektrickou nevodivost, snadnou opravitelnost poškozené části, poměrnou lehkost, zdravotní nezávadnost a šetrnost k přírodnímu prostředí.Takovými místy jsou napřdklad stáje, kde dřevěná špalíková dlažba poskytuje měkké, pružné a teplé stání pro koně a podle stanoviska vetšiny majitelů hřebčínů, tradičně reprezentuje nejlepší řešení. Dalšími vhodnými místy jsou nákladní rampy, průjezdy, pasáže, nádvoří, dětská hříště, horské objekty a selská stavení ,zahrady, terasy a altány, které jsou budovány při cyklotrasách v přírodě a okolí měst pro možnost odpočinku a relaxace. Zde se navíc jistě uplatní i nezanedbatelná estetická stránka dřevěné špalíkové dlažby. Dřevěná dlažba se hodí jak do exteriéru tak i do interiéru.

Zajímavý design

Dřevěné dlažební kostky jsou vyráběny z jehličnatých i listnatých stromů, zejména pak z dubu, modřínu či borovice. Rozměry jsou především určeny jak budoucím zatížením, tak estetickým hlediskem, kdy je možno kombinovat různé velikosti kostek a vytvářet tak povrch zajímavého designu. Výška se pohybuje od 60 do 100mm a šířka od 50 do160mm. Na kostce rozeznáváme čelní plochu, která je zároveň plochou ložnou, boky a hrany, rohy. Jsou zastoupeny kostky mimostředové i středové. Od středu se paprskovitě rozbíhají vysušené trhlinky, které dodávají podlaze rustikální ráz a které nejsou na závadu výrobku, pokud nepronikají celým čelem kostky. Jsou ostrohranné, případně se sraženými horními hranami, v jakostech I. a II. Použitý materiál je na vzduchu částečně proschlý. Povrchová úprava se doporučuje buď přírodní, nebo s použitím impregnace.

Způsob použití

Na betonový základ klademe jednotlivé kostky do vrstvy písku při zachování dilatačních spár. Ty můžeme vyplnit opět pískem. Klimatická vlhkost či vlkhkost jiného původu má dostatek prostoru na vstřebávání. Jako jiné výhodné řešení se jeví klást kostky přímo na beton do asfaltu či jiného vhodného lepidla. Takto získaný povrch je sice stabilnější, ale náchylnější k nežádoucím změnám v závislosti na klimatických podmínkách. Doporučuje se tedy víceméně tuto tchnologii použít pro prostory zastřešené, které budou mít stabilní vlhkost. Instalujeme-li dřevěnou špalíkovou dlažbu do zahrad či například do kotců pro psy, jeví se (vzhledem k zatížení ) betonování podkladu jako zbytečné. Postup je pak následující: po odkrytí svrchní části zeminy zajistíme zhutnění povrchu odpovídající technologii a do vrsty písku klademe jednotlivé kostky.
V tomto případě je třeba dbát na zajištění okrajů plochy, aby byla zachována stabilita. Pro tyto účely jsou známy například speciálně vyvinuté ukončovací lišty nahrazující obrubníky. Dilatační spáry je potřeba vysypat pískem. Klimatická vlhkost prosákne do písku a částečně do dřeva. Kostky tak zvětší svůj objem, proto je třeba zachovat dilatační spáry nejméně 5mm. Je tedy vhodné, aby vlhkost použité dřeviny byla vyšší asi 30% a více.

Zkušenosti hovoří za vše

K těm nejvěrnějším, kteří věřili v dřevěnou dlažbu a mají k tomu pádné důvody, patří chovatelé koní. Pro ně reprezentuje dřevo ve stájích a přilehlých prostorách dlouhodobé trvanlivé řešení.
V tomto směru se můžeme o vhodnosti či životnosti ujistit. Většina prostor Národního hřebčína Kladruby nad Labem je dřevěnými kostkami vydlážděna po desetiletí bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. Trend návratu k přírodním materiálům je patrný i v našich zahradách. Kombinace kamene a dřeva působí vyváženě, přirozeně a neruší dojem přírodní scenérie.V kotci pro psy je dřevěná dlažba velmi praktická. V létě nesálá nahromaděným teplem, v zimě nestudí. Přes zdánlivě problematickou údržbu je praxí ověřeno, že lze kotec vyšistit jak vodou, tak dezinfekcí, zamést, případně částečně pokrýt podestlýkou sloužící k zachycení exkrementů. V průjezdech a vjezdech tlumí dřevo hluk, zamezuje za deště či sněžení zvniku kaluží-dlouhodobá zkušenost našich předků je patrná z hostorických budouv, hradů a zámků. Z toho je zřejmé, že dřevo by se mělo vrátit na ta místa, kde se jeho vlastnosti uplatní ve prospěch životního prostředí a kde přispěje svým charakterem i k estetické stránce našeho okolí.